Alpine en het Corona-virus

Voor sportscholen, en dat is de categorie waar wij onder vallen, is de gedwongen sluiting n.a.v. COVID-19 waarschijnlijk versoepeld tot 1 juli. Als het goed is horen we op 23 juni in de persconferentie of dit ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Zo ja, dan knallen we nog 2 weken op de nieuwe banen alsvorens we